Výřez z letního jízdního řádu roku 1912, kdy byl úsek Teplice - Lovosice součástí transverzální dráhy Teplice -
- Liberec. Pozornost jistě zaslouží pár vlaků S 601/606, což je právě rychlík Teplice - Litoměřice - Liberec.


sbírka: CD jízdní řády let 1912, 1921 a 1937