Výřez z jízdního řádu roku 1936: úsek Teplice - Lovosice byl stále součástí transverzální dráhy Teplice - Liberec. Rychlíky Teplice - Liberec
(zde pod číslem MS 32) jsou již přetrasovány přes Ústí nad Labem a Děčín, ale jejich výchozí stanicí se stala stanice Teplice zámecká zahrada.


Sbírka: Petr Šašek