Bystřany v Čechách (Wisterschan)

Původně stanice Bystřany v Čechách byla otevřena současně s tratí roku 1897. Tehdy nesla jméno Wisterschan. Po vzniku ČSR roku 1918 byla stanice přejmenována na Bystřany a později na Bystřany v Čechách.

Ve stanici byly zbudovány dvě koleje dopravní čísel 1 a 3 a jedna kusá manipulační kolej ke skladišti. Z koleje č. 3 vedla od r. 1907 vlečková kolej ke skladišti sousedící továrny (dřív přádelna bavlny, po válce Elektrotechnické závody). Vlečka je dnes silně zarostlá a z části vytrhaná.

Až do jara 2008 byly Bystřany nákladištěm, zastávkou a hradlem. Hradlář zároveň od staniční budovy dálkově obsluhoval mechanické závory v km 7,290. S jejich nahrazením světelným přejezdovým zabezp. zařízením s přejezdníky byla snesena i vjezdová návěstidla a hradlo bylo zrušeno bez náhrady. Zastávka dnes není obsazena ani komerčním zaměstnancem.Foto: Karel Mikolášek, 21. srpna 2008


Zavřít okno