Motorový vůz 854.212 "Trautenberk" na osobním vlaku 6110 v Ploskovicích


Foto: Milan Křiklava, 24. srpna 2009